Diploma – Noord Nederlandsche Zwembond (1925)

Diploma – Noord Nederlandsche Zwembond (1925)

Over de Noord Nederlandsche Zwembond is online weinig te vinden, maar ik neem aan dat het een onderafdeling van de (K.)N.Z.B. moet zijn geweest, gelijk aan de huidige Regio’s. Dit diploma is in 1925 uitgereikt na een proeve van bekwaamheid, omvattende 40 m....