Diploma – Noord Nederlandsche Zwembond (1925)

Diploma – Noord Nederlandsche Zwembond (1925)

Over de Noord Nederlandsche Zwembond is online weinig te vinden, maar ik neem aan dat het een onderafdeling van de (K.)N.Z.B. moet zijn geweest, gelijk aan de huidige Regio’s. Dit diploma is in 1925 uitgereikt na een proeve van bekwaamheid, omvattende 40 m....
Toen zwemdiploma’s nog echte kunstwerkjes waren (1930)

Toen zwemdiploma’s nog echte kunstwerkjes waren (1930)

De tekeningen van dit zwemdiploma uit 1930 zijn van David Abraham Bueno de Mesquita die onder andere veel boeken en vooral kinderboeken illustreerde. Enkele van deze boeken zijn online te bekijken. Ook tekende hij veel voor sportfondsenbaden en voor zwemvereniging Het...