Diploma – Noord Nederlandsche Zwembond (1925)

Diploma – Noord Nederlandsche Zwembond (1925)

Over de Noord Nederlandsche Zwembond is online weinig te vinden, maar ik neem aan dat het een onderafdeling van de (K.)N.Z.B. moet zijn geweest, gelijk aan de huidige Regio’s. Dit diploma is in 1925 uitgereikt na een proeve van bekwaamheid, omvattende 40 m....
Diploma – Zuiderbad Amsterdam (1927)

Diploma – Zuiderbad Amsterdam (1927)

Het gebouw waar later het Amsterdamse Zuiderbad, op de hoek van de Hobbemastraat en de Hobbemakade in 1912 in gevestigd zou worden, kende eerst een aantal andere functies. Het werd oorspronkelijk in 1897 in gebruik genomen als grootste overdekte rijwielschool van...