Leestijd: 2 minuten
Voorzijde aandeel

In de 1e helft van de vorige eeuw was het heel normaal om aandelen uit te geven om geld bijeen te krijgen voor je zwemclub of voor het bouwen van een zwembad. Bekendste voorbeelden zijn de aandelen die uitgegeven zijn voor het bouwen van de vele Sportfondsenbaden in ons land.

Over de Halfwegsche Zwemvereeniging en Reddingsbrigade (HZR) is online niet erg veel terug te vinden. Wel is er een krantenbericht van 7 augustus 1935, waarin activiteiten rond het 10-jarig bestaan worden aangekondigd. De vereniging moet daarom logischerwijs zijn opgericht in 1925. Helaas is over de aandelenuitgifte en de aanleiding ervan niets terug te vinden.

Aankondiging van activiteiten ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan (uit: IJmuider Courant van 7 augustus 1935)

Uiteraard werd er gezwommen. Dit gebeurde waarschijnlijk in de kom van suikerfabriek Holland (1929) in de Ringvaart. Op 2 juni 1933 opent zweminrichting Halfweg aan de Verlengde Marialaan in Zwanenburg, waarmee een langgekoesterde wens van de club in vervulling ging.

In verschillende krantenberichten uit begin jaren ’30 is er sprake van subsidie van ƒ 50,- per jaar. De raadsvergadering van Halfweg besloot de subsidie te stoppen toen in 1934 bekend werd dat de vereniging gelegenheid gaf tot gemengd zwemmen. In veel Nederlandse zwembaden zou het gescheiden zwemmen tot ver na de Tweede Wereldoorlog gehandhaafd blijven.

Opening zweminrichting (uit: De Telegraaf, 3 juni 1933)
Advertentie voor een Instructeur-Badmeester (uit: De Telegraaf van 20 mei 1933)

Naast HZR is er in Halfweg ook de Zwem- en Poloclub Halfweg. In 1943 besluiten de clubs te fuseren. De polozaken bleven echter behartigd door het bestuur van de Poloclub. Wel dienden alle leden lid te worden van HZR.