Leestijd: 4 minuten

Dit diploma werd uitgereikt op 23 juli 1932 voor het zwemmen van 1500 meter in de Provinciale Vaart (het huidige Rijn-Schiekanaal), door de Delftsche Zwemvereeniging (DZV). In een eerder blogbericht ging ik al in op de geschiedenis van zwemmen en zwembaden in Delft en plaatste ik ook de opmerking dat het Stadsarchief helaas niet voor afbeeldingen kan zorgen. Nu wil ik iets meer vertellen over de verschillende Delftse zwemverenigingen.

Eerste zwemverenigingen in Delft

Delftse Zwemvereniging
DZV-topzwemmer Gerrit Korteweg op 7 augustus 1960 tijdens het NK zwemmen in Apeldoorn (bron: Nationaal Archief, fotograaf Harry Pot/Anefo)

DZV was de eerste zwemvereniging in Delft. Zoals je op het diploma kunt zien is deze vereniging opgericht op 21 september 1923 met toentertijd 17 leden (in jubileumjaar 1963 waren het er inmiddels 500). Het hoofddoel van het pas opgerichte DZV was het tot stand brengen van een goede zweminrichting. Dit als vervanging van het vervuilde zwembad aan de Westvest. Het duurde nog 5 jaar voor het nieuwe zwembad Aan Het Verlaat werd geopend.

DZV-lid Cas Kammeyer over die eerste jaren: Het lidmaatschap van DVZ had grote voordelen. Voor je ‘s-morgens naar school ging, kon je in het oude bad terecht; om 7 uur present en dan heerlijk zwemmen. Na de schooluren idem, totdat moeder of vader je kwam halen om te eten; vervolgens na de maaltijd tot donker toe zwemmen en spelen samen met de oudere leden, welke bezigheden wij dan heel deftig ’trainen’ noemden (uit: Jubileumnummer Diep en Ondiep, zie onderaan de tekst).

RK zwemvereniging Raket

In 1933 volgde als 1 van de eerste Rooms Katholieke zwemverenigingen zwemvereniging Raket. Tot 1948 was deze vereniging nog een onderafdeling van de RK voetbalvereniging DHL. De eerste leden waren een groepje voetballers die regelmatig in de Schie zwom. Hieruit is het initiatief geboren om een zwemvereniging op te richten.

De vereniging richtte zich eerst op het geven van zwemlessen. Na enige tijd kwam daar het wedstrijdzwemmen bij en in 1946 volgde waterpolo. In het jubileumjaar 1958 waren er 700 leden. DZV en Raket zijn in 2002 gefuseerd. De nieuwe vereniging ging verder onder de naam d’Elft.

Dries Peute was in 1956 hoofdtrainer van Raket en daarnaast ook de eerste bondstrainer van de KNZB. Hier is hij te zien met Cocky Gastelaars (bron: Nationaal Archief/Fotocollectie Anefo)
Delftse Watervrienden
Oprichting Delftse Watervrienden (Uit: Delftsche Courant van 17-07-1937)

Als 3e vereniging werd op 15 juli 1937 de Delftse Watervrienden opgericht. Deze vereniging bestaat nog altijd. De oprichting van zoveel verschillende verenigingen was het gevolg van de verzuiling. De verschillende Watervrienden-verenigingen waren aangesloten bij de in 1928 opgerichte Nederlandse Arbeiders Sport Bond (NASB), tegenwoordig de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS).

Andere Delftse zwemverenigingen

Als universiteitsstad heeft Delft uiteraard ook een zwemsportvereniging voor studenten, DSZ WAVE. De vereniging is opgericht op 26 februari 1990 en beschikt over een zwem-, waterpolo- en triathlonafdeling. Verder beschikt Delft over een Naturistische Zwemvereniging (NZD) en daarnaast over een eigen afdeling van de Reddingsbrigade (DRB). Mensen met een lichamelijke ofwel een motorische beperking kunnen terecht bij Redeoss.

Meer informatie

Jubileumuitgave Raket
Jubileumuitgave DZV

In deze blog ben ik beknopt ingegaan op het bestaan van de verschillende verenigingen en ben ik niet uitgebreid ingegaan op verdere historische achtergronden. Van DZV en Raket zijn er jubileumuitgaven bekend van hun respectievelijke clubbladen. Mocht iemand deze bezitten en willen afstaan, dan houd ik mij aanbevolen. Je kunt ze – net als wat ik heb gedaan – ook inzien bij de Koninklijke Bibliotheek:

Beeldmateriaal is te raadplegen in studiezaal van Stadsarchief Delft. Wil je meer weten over de geschiedenis van de Delftse zwembaden? Lees dan mijn eerder verschenen blogbericht hierover.