Leestijd: < 1 minuut

Getuigschrift uit 1928 uit Amsterdam waarin ondergetekenden verklaren, dat met goed gevolg de zwemproef bestaande uit 60 meter borstzwemmen en 40 meter rugzwemmen is afgelegd. Het getuigschrift is ondertekend door de Gemeentelijke Inspecteur voor de Lichamelijke Oefening.

Getuigschrift van de Gemeentelijke Inspectie voor de Lichamelijke Oefening 1928