Leestijd: 2 minuten
Voorzijde Voorbereidend zwemdiploma (Schoolzwemdiploma A)

Zoals ook op andere sportorganisaties, had de Duitse bezetting invloed op de organisatie van de zwembond. Volgens de militaire autoriteiten diende er slechts één sportorganisatie zich bezig te houden met de leiding van de zwemmerij.

Zo waren er in die tijd drie bonden die zich bezighielden met zwemaangelegenheden:

  1. De Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (NBRD)
  2. De Arbeiderssportbond
  3. De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Zij werden door het Departement van Opvoeding gedwongen besprekingen te voeren om één organisatie te gaan vormen. Het resultaat was dat de NBRD en de KNZB fuseerden tot één Nederlandse Zwem- en Reddingsbond. De Arbeiderssportbond werd toen opgeheven. Na de bevrijding werd de fusie ontbonden en konden de KNZB en NBRD weer zelfstandig bestaan.

Er werd een scheiding gemaakt tussen scholieren en niet-scholieren. Op de diploma’s verscheen de naam Nederlandsche Zwem-en Reddingsbond (NZRB) Wie het zwemdiploma behaalde via het schoolzwemmen kreeg een diploma van het ministerie van OC & W uitgereikt, niet-scholieren ontvingen een KNZB-diploma. Er waren in deze periode 2 verschillende zwemdiploma’s:

Achterzijde Voorbereidend Zwemdiploma (Schoolzwemdiploma A)

De eisen voor het Voorbereidend Zwemdiploma (Eisen Schoolzwemdiploma A) (Vastgesteld bij beschikking van den Staten-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming van 28-9-1942. Afd. L. en S. No. 1672).

  1. Te water gaan met sprong van den bassinrand, onmiddellijk gevolgd door 125 meter zwemmen, waarvan de eerste 75 meter met den schoolslag en de laatste 50 meter met den enkelvoudigen rugslag.
  2. Te water gaan met sprong van de 1-meter plank, onmiddellijk gevolgd door 1 minuut watertrappen met de handen beneden schouderhoogte.

Na de oorlog is het diplomazwemmen bij de toenmalige ministers van CRM en O & W gebleven. De KNZB werd opnieuw belast met de uitvoering en het toezicht op het diplomazwemmen voor niet-scholieren. Het ministerie van OC & W bleef de schoolzwemdiploma’s voor zijn rekening nemen. Later mocht ook de NCS zwemdiploma’s uitgeven en kwamen er ook aparte diploma’s voor schipperskinderen. Van 1946-1984 waren er twee zwemdiploma’s (Diploma 1 en Diploma 2).

(Info deels overgenomen van Wikipedia en Gahetna)