Leestijd: 2 minuten

Eindelijk dan een bericht geheel gewijd aan mijn verzameling Nederlandstalige boeken over zwemmen. Over dit onderwerp zijn inmiddels honderden boeken verschenen. Vooral over didactiek en kinderboeken is heel wat uitgegeven.

Jubileumuitgaven zwemverenigingen

Minder bekend zijn de jubileumboeken van zwemverenigingen, waarvan er in de loop der jaren toch ook een behoorlijk aantal zijn verschenen. Dit zijn meestal uitgaven in eigen beheer, waarvan veelal slechts één of enkele exemplaren in de catalogus van de gezamenlijke Nederlandse bibliotheken (NCC) vermeld staan. Het is daarom altijd weer bijzonder om een onbekend jubileumboek tegen te komen.

Eén van de jubileumboeken die regelmatig wordt aangeboden via antiquariaten is:
Driekwart eeuw zwemmen 1870-25 juni-1945 : gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 75-jarig bestaan der Amsterdamsche Zwemclub AZ 1870 / samengest. door J.P.A. Luirink ; tek. Sytze Henstra

Ontstaan AZ 1870

De Amsterdamse Zwemclub AZ 1870 is de eerste zwemclub die in Nederland werd opgericht. De vele vrijwilligers binnen de club zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk geweest voor de bevordering van het zwemmen, de zwemsport, waterpolo en waterspringen. Niet alleen in Amsterdam maar in heel Nederland en ook daarbuiten.

Diverse verenigingen zijn opgericht naar voorbeeld van AZ 1870. Ook stond deze club aan de basis van de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) in 1888.

Jubileumboek

Dit boek is uitgebracht in 1945 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en geschreven door de toenmalige penningmeester. Het boek bestaat uit drie delen, die elk een periode in het bestaan van de club omvatten:

  1. De baanbreekster voor het zwemmen en de moederclub der zwemsport 1870-1893
  2. De club van Bredius 1894-1929
  3. De “A.Z. 1870” 1930 tot heden.

De inhoud van het boek geeft een goed inzicht in het verenigingsleven rond het begin van de 20e eeuw. Van de beschikbaarheid van al dan niet overdekt zwemwater, via het gratis verzorgen van zwemonderwijs tot het verhuren van zwembroeken.

Ook de beschrijving van zwemfeesten, prestaties van de leden, organisatie van eigen wedstrijden en vele andere zwemherinneringen passeren in dit boek de revue. Soms in een wat saaie opsomming, maar vaak ook prettig verhalend, met “liefde voor de sport” genoteerd.