Leestijd: 3 minuten
Voorzijde

De eerste 2 dingen die mij opvielen toen ik deze lidmaatschapskaart in bezit kreeg waren dat ik:

  1. Nog nooit had gehoord van Vereniging De Breukelse Bad- en Zweminrichting (BBZI)
  2. De oprichtingsdatum van 1802 niet juist kon zijn, omdat de 1e opgerichte zwemvereniging in Nederland de Amsterdamsche Zwemclub 1870 (AZ 1870) is.

Sociëteit De Breukelsche Bad- en Zwem Inrichting werd in het kader van de volksgezondheid opgericht in 1892 door de arts Dr. J.A. Mijnlieff, burgemeester J.Th.A. Braams en een onbekend aantal medestanders. In de bermsloot van het Merwedekanaal (thans Amsterdam-Rijnkanaal) werd een zwemgelegenheid aangelegd met daarbij een drijvend vlot waarop 6 kleedhokjes waren gebouwd.

Achterzijde

Voor ƒ 5,- kon je lid worden en daarnaast moest je ƒ 4,- per jaar contributie betalen om te kunnen zwemmen. Je kreeg dan een sleutel en kon, samen met je kinderen, het hele seizoen zwemmen. Omdat er met deze inkomsten een reservefonds kon worden gevormd, kon de inrichting later worden uitgebouwd tot een op palen gebouwd complex van 8 kleedhokjes.

Na een aantal jaren raakte het zwembad in verval en de kleedhokjes verdwenen. Er werd echter nog wel gezwommen. In 1913 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen om te komen tot de Volks Bad- en Zweminrichting Breukelen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat de oude zweminrichting nieuw leven werd ingeblazen.

In 1921 heerste er een algemene malaise. Het aantal leden was sterk teruggelopen. De contributie werd verlaagd tot ƒ 2,- en voor ƒ 10,- werden zwemlessen voor de jeugd gegeven. Voor de kleintjes was er bij het zwembad een pierebak aangelegd. Met subsidie van de gemeente kon het zwembad nog een aantal jaren blijven bestaan.

Zwembad De Meent (Bron: website zwembad)

In 1929 komt er een plan voor nieuwbouw en verplaatsing naar de Meent. Er moest in de Raad nog heel wat worden gepraat, waarbij ook zaken als het zwemmen op zondag, het al dan niet gemengd zwemmen en ook zonnebaden aan de orde kwamen.

Op de achterzijde van de lidmaatschapskaart kun je zien dat het punt van gemengd ook nog in de jaren ’50 speelde. Al in 1930 is er een ontwerp klaar voor een zweminrichting met badmeesterswoning en kleedlokalen. In datzelfde jaar wordt op 2 augustus het zwembad aan de Scheendijk geopend.

Vermeldenswaardig is verder nog dat het zwembad in 2001 vanwege exploitatietekort werd gesloten en in 2002 met hulp van vrijwilligers heropend werd. De bovenstaande informatie is afkomstig uit de volgende tijdschriften van de Historische Kring Breukelen:

Over de geschiedenis van het zwembad van 1930 tot heden is meer te lezen op de website van zwembad De Meent. De BBZI is sinds 2003 onderdeel van Watersportvereniging De Meent.