Leestijd: 4 minuten
Achterzijde brochure
Voorzijde brochure

Deze kleine brochure (10×13 cm) van de NV Bad- en zweminrichting Th. van Heemstede Obelt is helaas ongedateerd. Aan de hand van prijzen in advertenties uit verschillende online beschikbare kranten is de uitgave te dateren tussen 1904 en 1911.

Uitgebreide informatie

Schilderij door ir. C. van Heemstede Obelt.

Van deze inrichting bezit ik ook een oudere brochure uit het openingsjaar 1882. Hierover heb ik een uitgebreide tekst geschreven, met onder andere veel informatie over eigenaar en zakenman Th. van Heemstede Obelt. Obelt was zeer vooruitstrevend en een voorvechter van dameszwemmen.

Over deze brochure

Het boekje begint met de opmerking dat er in de Heerenwachtkamer een kast is geplaatst voor het opbergen van waardevolle spullen, waar men een kastje kan huren voor ƒ 1,50 per seizoen, ƒ 1,- per maand en ƒ 0,60 per keer.

Reglement voor de Buitenbaden

De inrichting is geopend voor zowel dames als heren in de winter van licht tot donker, vrijdag en zaterdag tot 10 uur. In de zomer van 6 uur tot donker. Voor warme baden vrijdag en zaterdag tot 9 uur. Zondag het hele jaar tot 12 uur.

De inrichting is verdeeld in een geheel op zichzelfstaande dames- en herenafdeling, die respectievelijk door vrouwelijk en mannelijk personeel wordt bewaakt en bediend. De zwemkostuums en handdoeken worden genummerd en 1 maal per dag gewassen en gedroogd. Hiervoor wordt niets in rekening gebracht.

Affiche van de Bad- en Zweminrichting, gemaakt door Gustave L. A. Amand (bron: Stadsarchief Amsterdam)

Voor zowel de dames- als heren-buitenbaden geldt een abonnementsprijs van ƒ 10,- per persoon. Voor 2 personen uit 1 gezin ƒ 16,-. Voor 3 personen uit 1 gezin ƒ 21,- en meerdere personen uit 1 gezin ƒ 6,- per persoon. Maandkaarten ƒ 5,- per persoon. Vakantiekaarten geldig tot 1 september ƒ 6,- per persoon. Voor leden van de dames-zwemclubs ƒ 7,50 per persoon. Er zijn bovendien lagere tarieven mogelijk voor scholen en gestichten.

Aan geabonneerden wordt kosteloos onderricht in het zwemmen gegeven. In de abonnementsprijs is niet inbegrepen een badkostuum, maar wel het gebruik van 2 handdoeken. Meerdere handdoeken worden à ƒ 1,- per stuk per seizoen of 10 cent per stuk en per keer verstrekt. Prijzen van enkele baden zijn:

 • 1 kaartje ƒ 0,35
 • 5 kaartjes ƒ 1,50
 • 10 kaartjes ƒ 2,50

met inbegrip van het gebruik van 2 handdoeken. Voor het gebruik van een badkostuum wordt telkens 10 cent en voor een badmuts 5 cent berekend.

Advertentie (uit de gids: Door Noord-Holland – 1903)

Reglement voor de Binnenbaden

De tijd voor het gebruik van een gewoon bad wordt berekend voor een dame op 45 minuten en voor een heer op 30 minuten. De prijs voor Kreuznach-moederloog-, zwavel- en andere baden wordt door de directeur geregeld. De prijzen voor Gewone Warme of Koude Baden zijn:

 • 1 kaartje ƒ 0,35
 • 10 kaartjes ƒ 2,50
 • 25 kaartjes ƒ 5,75
 • 50 kaartjes ƒ 11,-
 • 100 kaartjes ƒ 20,-

met inbegrip van het gebruik van 2 handdoeken. Voor het gebruik van een gaskachel wordt 10 cent in rekening gebracht.

Openbare bad- en zweminrichting voor vrouwen (bron: Stadsarchief Amsterdam)

Zwem-onderricht

Het onderricht in zwemmen wordt aan geabonneerden kosteloos gegeven. Leerlingen worden alleen na voldoende proeven van bekwaamheid in het bassin voor geoefende zwemmers toegelaten. Die proeven zijn:

 • te water springen
 • 40 m. zwemmen
 • 20 m. op de rug zwemmen
 • 20 m. gekleed zwemmen

Het springen wordt niet vereist, wanneer door belanghebbenden en, voor minderjarigen door ouders of voogden, hieromtrent een schriftelijk verzoek bij de directeur wordt ingediend. De Commissie van toezicht:

 • Dr. P.J. Barnouw (voorzitter)
 • W.E. Bredius W. Enz. (secretaris)
 • H. van de Velde Hzn.
 • D. Goedkoop Jr.
 • H.J. de Ruiter
 • Mw. P.J. Barnouw
 • Mw. H. van de Velde Hzn.
 • Mej. E.P.H. Fuchs

Her gebruik van een badkostuum is voor baders en zwemmers verplicht.

Bad- en zweminrichting voor dames en heren, Th. van Heemstede Obelt (bron: Stadsarchief Amsterdam)

Voor abonnees van de buitenbaden zijn gedurende de winter kaartjes beschikbaar gesteld, waarmee men een warm bad kan nemen voor 10 cent per bad, te nemen bij een hoeveelheid van 25 baden. De prijs voor een jaarabonnement in de zomer buiten en in de winter binnen, bedraagt ƒ 20,-.