Leestijd: 15 minuten

Internationaal Zwemfeest in 1925

Op één wedstrijd waaraan Nini heeft deelgenomen wil ik wat uitgebreider ingaan. Op donderdag 27 mei 1925 organiseert HZ&PC een Internationaal (dames)zwemfeest. Ter gelegenheid hiervan wordt de Damen Schwimmverein München e.V. (DSV) uitgenodigd en neemt Nini één van de gasten als logé in huis. De Duitse dames komen op dinsdag 25 mei per trein aan op het Haagse Staatsspoor. Er is een 3-daags programma samengesteld dat begint met een gezellig samenzijn in café-restaurant Boschlust aan de Bezuidenhoutseweg, aangeboden door de Deutscher Verein im Haag.

Op de 2e dag verzamelt het gezelschap zich om 14.00 uur op Plein 1813 in het centrum van Den Haag. Van daaraf begint een 2 uur durende autotour door Den Haag en omgeving, gevolgd door een theepauze op kasteel Oud-Wassenaar. Om 19.30 uur is het tijd voor de hoofdact, het Internationale Zwemfeest in zwembad de Regentes. Het zwemfeest is intensief voorbereid en het belooft bijzonder druk te worden. Medewerkers aan de wedstrijd ontvangen daarom 4 dagen voor de wedstrijd een circulaire met daarin een waslijst aan orde-maatregelen, waaronder:

 • De deelnemers kleden zich om in de kuipbadkamertjes. Gezien het grote aantal medewerkenden zal men zich met 2 of mogelijk 3 in 1 kamertje moeten behelpen
 • Handdoeken worden verstrekt door het badpersoneel en heren ontvangen een badbroek die zij, volgens de regels van de NZB onder hun zwemtricot moeten dragen
 • Het is verboden te douchen of gebruik te maken van de kuipbaden
 • Na afloop van het nummer of de nummers waaraan men heeft deelgenomen, blijft men niet in zwemkostuum rondlopen. Dit is zeer nadelig voor de gezondheid
 • Voor bezoekers geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor de leden en medewerkenden. Zij moeten het goede voorbeeld geven
 • Men wordt beleefd doch dringend verzocht, zich tijdens het spel van al te enthousiaste of ontoelaatbare uitdrukkingen te onthouden en de bevelen van jury en scheidsrechter onmiddellijk op te volgen.

Voorzitter G. Le Cointre van HZ&PC heet iedereen en in het bijzonder de dames uit München welkom. Hij spreekt de wens uit dat zij de meest prettige herinneringen mogen meenemen uit de Residentie naar de Heimat. Als vervolgens beide volksliederen zijn gezongen, kan de wedstrijd van start gaan met een zogenaamde aanzwelestafette om het publiek op te warmen. Hieraan nemen 2 teams van elk 5 zwemsters van zowel HZ&PC als DSV deel. Als de eindtijden van beide ploegen zijn opgeteld, blijken de Duitse dames met ruime voorsprong te hebben gewonnen.

Na het nummer snelzwemmen met bal voor HZ&PC-leden onder 16 jaar is het tijd voor de dameswaterpolowedstrijd tussen HZ&PC en DSV, gevolgd door een figuurzwem-uitvoering door beide verenigingen. Het waterpolo-onderdeel wordt met 6-1 gemakkelijk gewonnen door de Haagse dames, maar bij het figuurzwemmen moeten zij de dames van DSV als hun meerdere erkennen.

 • Programma van het Internationale Zwemfeest van HZ&PC op 27 mei 1925 in zwembad De Regentes (eigen collectie)
 • Foto van de vrouwelijke deelneemsters. De dames met een ster op het badkostuum zijn van de Damen Schwimmverein München (Haagsche Courant)
 • De waterpolo-zeventallen van HZ&PC en GZC Gouda, broederlijk verenigd na de strijd. De Gouwenaar Ijsselstijn (x) maakte 8 doelpunten voor GZC (Haagsche Courant)

Na de pauze is het tijd voor het onderdeel schoonspringen voor dames, bestaande uit 5 vrije sprongen. Hieraan doet ook de bekende schoonspringster en Rotterdamse zwemster Truus Klapwijk mee. Zij wordt tijdens de wedstrijd gehuldigd omdat zij haar 100e wedstrijd zwemt. De eveneens Rotterdamse Marie Baron, die enkele jaren later tijdens de Olympische Spelen zilver behaalt, wint het nummer 50 m. snelzwemmen bij de dames. Bij de heren gaat de winst naar Henk van Essen van Het Y uit Amsterdam, eveneens een latere deelnemer aan de Olympische Spelen.

De wisselslag estafette wordt een Rotterdams onderonsje, waarbij de Onderlinge Dames Zwemclub (ODZ) het aflegt tegen de dames van de Rotterdamsche Zwemclub (RDZ). Afgesloten wordt met de waterpolowedstrijd tussen de heren van HZ&PC en de Goudsche Zwemclub (GZC) (1-8), gevolgd door een feestavond in de bovenzaaltjes van het zwembad. Alle opbrengsten van het zwemfeest komen overigens ten goede aan het Olympisch Comité voor de Olympische Spelen van 1928. De volgende dag vertrekken de Duitse dames weer per trein richting München.

Ook de 2e zus trouwt

Op 7 juni 1930 trouwt zus Rie in Den Haag met Gerard Gijzen, ingenieur bij de Gemeentewerken. Het stel kent elkaar waarschijnlijk via beide vaders, die bij elkaar op de HBS hebben gezeten. Tijdens de crisis raakt Gerard zijn baan bij Gemeentewerken kwijt. Op advies van een familielid doet hij een makelaarsstudie. Vervolgens neemt hij in 1935 Woningbureau P. Man aan de Steenhoffstraat 9 in Soest over.

Enkele jaren later koopt Gerard het naastgelegen dubbele woonhuis en vestigt hier het woningbureau. Naast zijn werk als makelaar doet hij veel liefdadigheidswerk voor verschillende organisaties. Ook zijn vrouw Rie doet vrijwilligerswerk. Zij is secretaris bij de plaatselijke Dierenbescherming. Tot 1965 heeft Gerard, gesteund door zijn ijverige vrouw, het makelaarsbedrijf uitgeoefend. De heer H. de Wollf, die de zaak van hem overnam: “Gijzen was de meest eerlijke makelaar die ik ooit heb gekend”. Na een ziekte van enige weken overlijdt Gerard in 1968.

Vioolspel

Nini speelt vanaf jonge leeftijd viool. Eerst heeft ze vioolles in Amsterdam en vervolgens in Den Haag bij de heer Francken in de Columbusstraat. Ook na haar verhuizing naar Bilthoven blijft ze vioolspelen. Ze wordt dan lid van de Nieuwe Muziekschool. In 1932 doet ze mee aan een leerlingenuitvoering in Utrecht. Vanaf de 2e helft van de jaren ’40 treedt zij op met zowel het Utrechts Symfonie Orkest (USO) als het in 1946 opgericht Symphonie Orkest der PTT. Ook speelt zij op verschillende Utrechtse bijeenkomsten, zoals het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Vrouwen Elektriciteitsvereniging en een bijeenkomst van de Bond van Vrouwen werkzaam in bedrijf en beroep.

 • Nini speelt al op jonge leeftijd viool
 • Visitekaartje Adr. W. Francken, vioolleraar in Den Haag
 • Programma uitvoering door leerlingen van de Nieuwe Muziekschool in 1932 (allen uit collectie MK)

Nini’s verdere leven in vogelvlucht

Nadat haar zus Rie met Gerard is getrouwd en zij zijn vertrokken naar Soest, verhuist Nini met haar moeder naar De Bilt. Zo woont ze dichter bij haar geliefde zus. Nini is sportief, gaat jaarlijks zeilen en skiën en in haar jeugd is lid van de Haagse gymnastiek- en schermvereniging ODIN. Ze houdt erg van reizen en is trouw lezeres van het tijdschrift Reizen en Trekken van de Nederlandsche Reisvereeniging. Het ligt voor de hand dat ze daar inspiratie uithaalt voor vele tripjes en ook voor de verre reizen die ze tijdens haar leven maakt. Ze heeft een brede interesse, ze houdt van kunst en ze borduurt en tekent. In haar nalatenschap zijn hiervan tal van bewijzen terug te vinden. De laatste jaren van haar leven woont Nini in verzorgingshuis Tamarinde in Utrecht, waar ze op 25 maart 1993 overlijdt. Ze wordt bijgezet in het graf van haar moeder.

 • Viering 10-jaren bestaan ODIN in de Haagse Dierentuin op 30 januari 1920
 • Optreden tijdens het 10-jarig bestaan van ODIN. Nini staat rechts
 • ODIN atletiek 1920
 • Lidmaatschap ANWB 1946
 • Mededeelingenblad Nederlandsche Reisvereeniging (NVR) van september 1946
 • Reizen en Trekken, tijdschrift NRV uit 1961 (allen collectie MK)

Informatie over Nini Geerling

Nini op gevorderde leeftijd (collectie MK)

Veel dank ben ik verschuldigd aan Marina Korsman (MK) voor de waardevolle informatie die ik via haar kreeg vanwege haar contacten met de familie Geerling. Ook leende zij mij stapels documenten en foto’s die deels in het artikel zijn terug te vinden. Dankzij haar had ik veel aanknopingspunten om online verder in kranten en archieven te zoeken naar relevante informatie. Tijdens mijn zoektocht bleken enkele familieleden van Nini een zeer interessante achtergrond te hebben. Hoewel dat niets te maken heeft met zwemmen, vond ik het toch aardig om ook hierover beknopt iets te vertellen.

Hoewel er alles aan gedaan is om een zo compleet mogelijk beeld van het leven van Nini en haar familie te schetsen, blijven er helaas verschillende vragen onbeantwoord. In het verleden zijn er al bescheiden naar familieleden gegaa en zijn er geen foto’s beschikbaar van haar zwemcarrière. Maar er ligt nog een enorme partij spullen van haar in een loods te wachten op behandeling, dus het is goed mogelijk dat er nog interessant materiaal boven water komt. Mocht dat het geval zijn, dan zal dit bericht worden aangevuld.

Geraadpleegde bronnen